A big smile. You get that as answer when you ask what it's like to be present at a Swami Jyothirmayah talk. Swami Jyothirmayah was born in southern India and grew up in a Christian family. He studied the Bible at a young age, but when he came into contact with The Art of Living by Sri Sri Ravi Shankar, it sparked his interest in the power of breathing as a way to inner peace. Jyothirmayah received his title (swami) - master - in recognition of his high state of consciousness. Selflessly he travels all over the world to share his deep wisdom about yoga and meditation. He does that in a disarmed and incredibly inspiring way.

€5 pp (pin only), free for Art of Living and Saktiisha membership holders

-------

Een grote glimlach. Dat krijg je als antwoord, wanneer je vraagt naar hoe het is om bij een talk van Swami Jyothirmayah aanwezig te zijn. Swami ji werd in het zuiden van India geboren en groeide op in een christelijk gezin. Al op jonge leeftijd bestudeerde hij de Bijbel, maar toen hij als student in contact kwam met The Art of Living van Sri Sri Ravi Shankar,  wakkerde dat zijn interesse aan voor de kracht van ademhaling als weg naar innerlijke vrede. Jyothirmayah kreeg zijn titel (swami) – meester – als erkenning voor zijn hoge staat van bewustzijn. Onbaatzuchtig reist hij de hele wereld over om zijn diepe wijsheid over o.a. yoga en meditatie te delen. Hij doet dat op een ontwapende en ongelooflijk inspirerende manier.

€5 pp (alleen pin) en gratis voor abonnees van Art of Living en Saktiisha

REGISTER HERE